Siden blev udskrevet fra: http://www.hotel-medi.dk/arrangementer/vis/artikel/kom-til-aabent-hus/ Udskrevet kl. 10:55 - lørdag d. 10. oktober 2015