Siden blev udskrevet fra: http://www.hotel-medi.dk/arrangementer/vis/artikel/kom-til-aabent-hus/ Udskrevet kl. 06:15 - lørdag d. 25. april 2015