Generelle Vilkår Erhvervskort

Firmagodkendelse
Såfremt det kræver godkendelse af kortholders arbejdsgiver, at kortholder benytter bonusfordelene privat, er det kortholders eget ansvar, at nødvendig tilladelse er indhentet. Danske Hoteller A/S har intet ansvar herfor.

Skattemæssige forhold
Gratis bonusophold og restaurationsbesøg optjent på Erhvervskort er skattepligtige. Danske Hoteller A/S har ikke oplysningspligt, hvorfor kortholder selv skal angive dette til SKAT.

Efterregistrering af bonusgivende ophold
Efterregistrering af Erhvervskort-overnatninger kan ske i op til 2 måneder efter opholdet. Såfremt kortholder konstaterer fejl i registrering af ophold, kan man få sin bonuskonto ajourført ved at rette henvendelse til det hotel, hvor det fejlregistrerede ophold er foretaget.

Efter 2 måneder er det ikke muligt at få ændret registreringerne. Kortholder er ansvarlig for at kontrollere, at der er foretaget korrekt registrering af opholdene. Saldoen på bonuskontoen meddeles efter hver måned via e-mail, hvis kortholder er tilmeldt denne service.

Forældelse af registrerede bonusgivende ophold
Et gratis bonusophold optjenes ved 10 overnatninger inden for 36 mdr. Derfor udgår registreringen af bonusgivende overnatninger, når de er 36 mdr. gamle.

Mistede kort
Kortholder er ansvarlig for brug af kortet, og mistede kort skal straks meldes til Danske Hoteller A/S på info@danske-hoteller.dk eller telefon +45 7023 0450.

Erstatningskort kan gratis rekvireres.
Gratis bonusophold eller restaurationsbesøg, som er afholdt på grundlag af et mistet kort, der ikke er meldt bortkommet til Danske Hoteller A/S, kan ikke refunderes. Ubenyttede kort Aftaler og kort, der ikke har været benyttet i en periode på 3 år, slettes automatisk. Kortholder kan uden omkostning oprette en ny aftale, når dette ønskes.

Generelle begrænsninger
Erhvervskort kan ikke kombineres med andre tilbud fra Danske Hoteller A/S.

Danske Hoteller A/S forbeholder sig ret til at annullere/ændre vilkårene for Erhvervskort i konkrete og afgrænsede perioder, herunder i messeperioder og i forbindelse med andre specifikke og periodeafgrænsede lokale arrangementer hvor den generelle hotelkapacitet er belastet, vil der ikke i alle tilfælde kunne ydes rabat på værelsespriserne - men der vil altid blive optjent bonuspoint fuldt ud.

Tilsvarende kan der i sådanne perioder ikke bookes bonusophold.


Siden blev udskrevet fra: https://www.hotel-medi.dk/gammelt-indhold-medi/erhvervsophold/generelle-vilkaar/ Udskrevet kl. 18:24 - tirsdag d. 19. juni 2018