Fordele ved Danske Hotellers Erhvervskort

Rabat
Danske Hoteller A/S yder enten følgende loyalitetsrabatter på hotellernes listepriser eller en individuel nettopris:

  • Ved 5 - 50 overnatninger årligt ydes 5% rabat
  • Ved 51 - 200 overnatninger årligt ydes 10% rabat
  • Ved > 200 overnatninger årligt ydes 15% rabat

Derudover ydes rabat i form af 1 gratis bonusophold pr. 10 overnatninger; svarende til 10% ekstra rabat.

Bonusfordele
Hver gang du har overnattet på Danske Hoteller 10 gange (inden for maks. 3 år), kan du bestille en gratis bonusovernatning for maks. 2 voksne og 2 børn i dobbeltværelse med opredning, inkl. morgenmad.

I stedet for et bonusophold kan du vælge at anvende din bonus i vores restauranter.

 Efter 10 overnatninger kan du uden beregning fortære for op til kr. 700,00 ved ét besøg i restauranterne.

Der ydes ikke refusion, hvis beløbet ikke anvendes fuldt ud ved besøget. Bonusfordelene kan valgfrit bruges på alle vores hoteller.

Bonuspointsystemet
Beregning af bonuspoint er ganske enkelt: 1 betalt overnatning er lig med 1 point. Det betyder, at for hver betalt overnatning tilskrives din bonuskonto 1 point. Når du har 10 point kan du bestille et bonusophold eller bruge for 700 kr. ved et besøg i vores restauranter.

Et bonusophold eller et restaurantsbesøg "koster" 10 point, som fratrækkes saldoen på din bonuskonto.

Det er altid de ældste bonuspoint, der bruges først af hensyn til forældelsesfristen på 3 år.

Bonusopgørelse
Erhvervskortet oprettes altid som et personligt kort i "Kortholders" navn. Men kortet kan oprettes på to måder:

1. Som et individuelt kort (uden relation til andre kort):
Kortholder alene får registreret sine personlige ophold og bonustræk med tilhørende personligt pointsregnskab. Populært sagt tilhører pointene Kortholder.

2. Som et kort med firmarelation:
Alle ophold og bonustræk med tilhørende pointregnskab for kort, der er udstedt til firmaets medarbejdere, opsummeres i en samlet saldo for firmaet.

Pointene registreres ikke på individuelt kortniveau. Pointene tilhører firmaet, som frit kan disponere dem mellem firmaets kortholdere.

Derudover ydes rabat i form af 1 gratis bonusophold pr. 10 overnatninger; svarende til 10% ekstra rabat.

E-mail service
Via e-mail sender vi hver måned en oversigt over månedens posteringer på kortet. E-mailen kan således også bruges som afstemningsbilag.

Oversigten indeholder en saldo på din bonuskonto (ved individuelt kort) eller firmaets samlede bonuskonto (ved kort med firmarelation). Så kan du/firmaet følge med i, hvornår I er berettiget til et bonusophold.

Booking / check-in / afregning med erhvervskort
Reservation af ophold skal ske direkte til det valgte hotel. For at være berettiget til at få opholdet registreret på din bonuskonto, skal der ved booking gøres opmærksom på, at det drejer sig om en overnatning med erhvervskort.

Reservation og afregning af værelser foregår altid direkte med det enkelte hotel.

Ved check-in på hotellet er det vigtigt, at du altid uopfordret viser dit erhvervskort, så dit ophold bliver korrekt registreret på din bonuskonto af hensyn til optjening af dine gratis bonusfordele.

 Booking / check-in ved gratis bonusophold eller -restaurationsbesøg.
Reservation af ophold eller restaurationsbesøg skal ske direkte til det valgte hotel.

For at være berettiget til en gratis bonusfordel skal der ved booking gøres opmærksom på, at det drejer sig om et bonusophold eller restaurationsbesøg i tilknytning til et erhvervskort.

Ved check-in/ankomst skal erhvervskortet uopfordret vises i hotellets reception, så der sikres korrekt registrering af opholdet/restaurationbesøget på din bonuskonto.

Der skal ikke afregnes noget beløb til hotellet for opholdet/restaurationsbesøget, bortset fra eventuelle selvvalgte ydelser og fortæring ud over, hvad der indgår i bonusfordelen.

Et optjent bonusophold/restaurationsbesøg skal være afholdt senest 12 måneder efter, det er optjent.

Et gratis bonusophold er ikke selv bonusgivende og tæller ikke med i antal overnatninger, der giver adgang til nye bonusfordele. 


Siden blev udskrevet fra: https://www.hotel-medi.dk/gammelt-indhold-medi/erhvervsophold/fordele/ Udskrevet kl. 22:49 - onsdag d. 23. maj 2018