Bestemmelser

Se vores generelle bestemmelser

Ophold
Afregning for opholdet betales med det fulde beløb ved afrejse, medmindre forudbetaling er sket ved online booking.

Ved ophold på 3 dage og derover indbetales 25% af det fulde beløb inkl. evt. tilkøb i depositum. Depositum forfalder 30 dage før opholdets start, og indbetales depositum ikke rettidigt, annulleres reservationen automatisk.

Priser
De angivne priser er inkl. moms og miljøtillæg.

Online booking
Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidig med bookingen. Betalingen foretages med et af følgende danske eller internationale betalingskort, der er godkendt af Teller A/S. Der pålægges transaktionsgebyr.

Afbestilling
Ved afbestilling af ophold på pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende, tilbagebetales det fulde lejebeløb (100%).

Afbestilling skal ske skriftligt senest 10 dage før ankomst. Ved reservation senere end 10 dage før ankomst er afbestillingsfristen 24 timer. Dog senest kl. 18.00 dagen før ankomst.

Overskrides afbestillingsfristen, betales 100% af den samlede værelsespris inkl. evt. tilkøb i afbestillingsgebyr. Således også hvis afrejsetidspunktet ændres under opholdet, samt udeblivelse fra reservationen.

Force majeure
Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, optøjer og lignende) er Danske Hoteller A/S ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.

RING MIG OP

Udfyld med navn og telefonnummer, så ringer vi dig op.

(*)
(*)