Tjæreovne

Afstand: 22.56 Km

Tjæreovnene i Hesselvig Plantage er to restaurerede tjæreovne blandt i alt 20, der blev opført i Danmark i begyndelsen af 1900-årene. De er sat i stand for at vise produktionen af trækul og trætjære og samtidig formidle et stykke kulturhistorie.  Ovnene har været i drift fra omkring 1910 til årene efter 2. verdenskrig. Kullene fra ovnene blev anvendt til opvarmning samt til at blande i svine- og hønsefoder. Den udvundne tjære blev brugt til imprægnering.

Ved ovnene er anlagt en stor overdækket rasteplads.

Opdateret af: VisitHerning  | mail@visitherning.com
Fotograf: VisitHerning
Fotograf: VisitHerning