De Geometriske Haver

Afstand: 7.76 Km

De Geometriske Haver er, som det øvrige museumsområde i Birk Centerpark, anlagt efter havearkitekt professor C. Th. Sørensens planer. 

Haverne er bygget op omkring princippet om "enkelthedens kompleksitet", idet de er styret af et ganske simpelt geometrisk regelsæt, som imidlertid ikke er umiddelbart gennemskueligt for den besøgende.

Grundmodulet, på 11 meter, går igen i alle "vægge", og for hvert nyt "rum", man træder ind i, tilføjes "rummet" en ny side.

Hækkene, der er af avnbøg, er plantet i 1984.Opdateret af: VisitHerning  | mail@visitherning.com
Fotograf: Herning Kommune Copyright: C. Th. Sørensen
Fotograf: Allan Trolle Copyright: C. Th. Sørensen
Fotograf: Jørgen Tveen/Herning Fotoklub Copyright: C. Th. Sørensen
Fotograf: Allan Trolle Copyright: C. Th. Sørensen
Fotograf: Ole Jørgensen Copyright: C. Th. Sørensen